Knie

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Instabiliteit
Abduction test0,80-0,96BekijkBekijk0,56-0,68BekijkLeesBekijkBekijkLees09-12-2011
Adduction test0,25-0,671,00BekijkBekijkBekijkLeesBekijkBekijkLees29-11-2011
Anterior drawer sign0,22-0,910,57-1,00BekijkBekijkBekijkLeesBekijkBekijkLees29-11-2011
Lachman test0,78-0,990,79-1,00Bekijk0,771,00LeesBekijkBekijkLees29-11-2011
Godfrey testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees09-12-2011
Posterior sag sign0,791,00BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees09-12-2011
Meniscus
Apley's test0,13-0,160,80-1,00BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees09-12-2011
McMurray test0,10-0,710,48-1,00BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees10-10-2011
Steinman’s tenderness test0,291,00Bekijk0,05BekijkLeesBekijkLees09-12-2011
Thessaly test 5º0,81-0,880,71-0,960,49-0,710,950,95LeesBekijkLees04-12-2011
Thessaly test 20º0,31-0,910,40-0,980,61-0,980,950,95LeesBekijkLees04-12-2011
Patellofemorale klachten
Fairbank’s apprehension test0,39-1,000,880,94BekijkBekijkLeesBekijk (1)
Bekijk (2)
Lees03-12-2011
McConnell testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesLees29-11-2011
Clarke's sign0,390,67BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees03-12-2011
Hydrops
Patellar tap test0,830,49Bekijk0,21BekijkLeesBekijkLees03-12-2011
Fluctuation testBekijkBekijkBekijk0,37-0,65BekijkLeesLees29-11-2011
Bulge testBekijkBekijkBekijk0,46-0,75BekijkLeesBekijkBekijk (1)
Bekijk (2)
Lees29-11-2011

Test beschrijving
De patiënt ligt op zijn rug. De knie ligt in 30° flexie. De onderzoeker gebruikt de duim van de ene hand om de patella zover mogelijk naar lateraal te duwen, waardoor een laterale glide van de patella ontstaat. Met de andere hand worden de knie en heup tegelijkertijd verder geflecteerd, waarbij de laterale glide van de patella gedurende deze gehele beweging wordt aangehouden.

Positieve test
De test wordt positief genoemd wanneer de voor de patiënt herkenbare pijn optreedt, de patiënt aangeeft de test niet prettig te vinden, angst aangeeft met betrekking tot de patella of de m. quadriceps onwillekeurig aanspant.

Bronnen

- Malanga, G. A., Andrus, S., Nadler, S. F., & McLean, J. (2003). Physical examination of the knee: A review of the original test description and scientific validity of common orthopedic tests. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 84(4), 592-603.

- Nijs, J., Van Geel, C., Van der auwera, C., & Van de Velde, B. (2006). Diagnostic value of five clinical tests in patellofemoral pain syndrome. Manual Therapy, 11(1), 69-77

Modificatie test

Moving patellar apprehension test
De patiënt ligt in ruglig. Het te onderzoeken been hangt af van de onderzoekstafel. De knie is in volledige extensie, waarbij de patella zover mogelijk naar lateraal wordt geduwd door de onderzoeker. Vervolgens wordt de knie geflecteerd tot 90° en weer terug naar volledige extensie, terwijl deze laterale glide aanwezig blijft. Bij het tweede gedeelte van deze test wordt de knie vanuit volledige extensie naar 90° flexie gebracht en weer terug naar volledige extensie terwijl de patella volledig naar mediaal wordt geduwd.

Positieve test
Het eerste gedeelte van de test wordt als positief gezien, wanneer de patiënt aangeeft angst te voelen tijdens de test of wanneer de patiënt zijn m. quadriceps aanspant om de flexie tegen te gaan of om de laterale beweging van de patella te stoppen. Het tweede gedeelte van de test is positief wanneer de patiënt hierbij geen angst heeft en wanneer de volledige beweging van extensie-flexie-extensie vrij is. Zowel het eerste als het tweede gedeelte moeten positief zijn, wil de gehele test positief genoemd kunnen worden.

Bron

- Ahmad, C. S., McCarthy, M., Gomez, J. A., & Shubin Stein, B. E. (2009). The moving patellar apprehension test for lateral patellar instability. The American Journal of Sports Medicine, 37(4), 791-796

Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart