Lumbale en thoracale wervel kolom

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Lumbale en Thorocale Wervelkolom
Active Straight Leg Raise Test0,250,850,700,82BekijkLeesBekijkLees03-05-2015
Straight Leg Raise test0,53-0,920,26-0,91Bekijk0,70-0,800,93-0,95LeesBekijkLees03-05-2015
Prone Instability TestBekijkBekijkBekijk0,10-0,87BekijkLeesBekijkLees03-05-2015
Schober Test0,880,57BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees03-05-2015
Modified Schober TestBekijkBekijkBekijkBekijk0,60LeesBekijkLees03-05-2015
Modified-Modified Schober TestBekijkBekijk0,67BekijkBekijkLeesLees03-05-2015
Femoral Nerve Stretch Test0,170,99BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees03-05-2015
Slump Test0,44-0,840,58-0,89Bekijk0,14-0,870,88LeesBekijkLees03-05-2015
Prone Hip Extension Test0,230,82Bekijk0,74BekijkLeesBekijkLees03-05-2015

Uitgangspositie is rugligging met beide benen gestrekt en de voeten 20 cm uit elkaar. Aan de persoon wordt de instructie gegeven om de benen één voor één op te tillen tot 20 cm hoogte zonder het been te buigen (zie afbeelding  1). Vervolgens wordt gevraagd hoeveel moeite het kost aan de hand van een zes-punt schaal:totaal geen moeite = 0; nauwelijks moeite = 1; enige moeite = 2; veel moeite = 3; zeer veel moeite = 4; niet in staat = 5. De score wordt van beide benen bij elkaar opgeteld en loopt van 0-10 [15]. Hoewel in het proefschrift van Mens een somscore van 1 of hoger als positief wordt beschouwd, wordt in de praktijk vaak een score van 3 of hoger aangehouden.

Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart