Schouder

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Impingment
Neer impingment0,33-0,890,01-0,950,40-1,001,00LeesBekijkBekijkLees02-11-2011
Hawkins kennedy0,50-0,920,25-0,890,38-0,911,00LeesBekijkLees19-11-2011
Painful arc0,21-0,960,04-0,810,45-0,46LeesBekijkLees19-11-2011
IRRST0,880,96LeesBekijkLees09-12-2011
Instabiliteit
Apprehension0,53-0,720,96-0,990,31-0,47BekijkLeesBekijkLees21-11-2011
Relocation0,32-0,810,92-1,000,71LeesBekijkLees21-11-2011
Release 0,64-0,920,89-0,990,63LeesBekijkLees21-11-2011
Sulcus sign0,17-0,280,85-0,930,60LeesBekijkBekijkLees19-11-2011
Load and Shift0,141,000,60-0,65LeesBekijkBekijkLees08-11-2011
TOCS
Wright0,700,29-0,53LeesBekijkBekijkLees11-12-2011
Roos0,840,30LeesBekijkLees11-12-2011
EdenLeesBekijkLees11-12-2011
Adson0,790,76LeesBekijkLees11-12-2011
Rotator Cuff pathologie
Empty can0,941,00LeesBekijkBekijkLees16-11-2011
Abdominal compression0,31-0,800,85-0,980,65LeesBekijkLees16-11-2011
Lift-off sign0,18-0,620,79-1,00LeesBekijkLees11-12-2011
Lateral rotation lag sign0,21-1,000,77-1,00LeesBekijkLees16-11-2011
Hornblower1,000,93LeesBekijkBekijkLees16-11-2011
Labrum pathologie
Kim Test0,940,800,94LeesBekijkLees21-11-2011
Biceps load test0,30-0,910,51-0,970,82-0,85LeesBekijkLees21-11-2011
O'Brien / active compression test0,41-1,000,10-0,990,38LeesBekijkBekijkLees21-11-2011
AC-SC pathologie
Horizontal adduction0,20-0,82BekijkLeesBekijkBekijkLees14-12-2011
Interbeoordelaars betrouwbaarheid

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid geeft de overeenkomst tussen de uitkomsten van dezelfde metingen, uitgevoerd door meerdere beoordelaars, weer. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt beoordeeld door middel van Kappa en/of ICC waarde

Intraclasscorrelatiecoëfficiënt (ICC): Bij de ICC wordt rekening gehouden met systematische verschillen. Wanneer er sprake zijn van systematische verschillen dan zal de ICC een kleinere waarde dan 1 hebben. Er worden zowel systematische, als niet-systematische meetfouten meegenomen. Er zijn verschillende ICC’s te berekenen, het is dan van belang of er wordt gekeken naar de overeenkomst tussen de volgorden van scores bij de twee metingen, of dat ook gekeken wordt naar de overeenkomst tussen de absolute waardes van de scores bij de twee metingen. Ook is het van belang of het gaat om de betrouwbaarheid van een enkele meting of om de betrouwbaarheid van het gemiddelde van meerdere metingen.
De ICC kan een waarde aannemen tussen de 0 en de 1. Er is een redelijke overeenstemming onder onderzoekers dat de ICC tenminste 0,70 moet zijn om te kunnen spreken van een goede betrouwbaarheid voor het gebruik van het meetinstrument bij groepen patiënten. Bij een individuele patiënt in de klinische praktijk, moet de ICC ten minste 0,90 zijn.

Kappa: De Kappa wordt gebruikt voor het bepalen van de betrouwbaarheid van ordinale of dichotome schalen. Het geeft een overeenkomst weer tussen twee metingen of twee beoordelaars, omdat op basis van toeval altijd een deel van de scores van twee herhaalde metingen gelijk zal zijn, wordt de Kappa gecorrigeerd voor deze toevalsovereenkomst. Daarom is de Kappa altijd lager dan de absolute overeenkomst tussen de twee metingen.
De Kappa heeft een waarde tussen 0 en 1  en ook hier geldt dat een waarde ten minste 0,70 moet zijn om te kunnen spreken van een goede betrouwbaarheid.

Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart