Pols/Hand

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Carpaal tunnel syndroom
Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Reverse Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Tinel’s Sign at the WristBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Instabiliteit
Scaphoid Shift Test (Watson Test)BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Triangulair fibrocartilage complex load testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Thumb UCL Laxity Test BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Ziekte van De Quervain
Finkelstein TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees

Beschrijving uitvoering van de test:
De patiënt zit of staat, waarbij de fysiotherapeut de onderarm van de patiënt met één hand en de hand van de patiënt met de andere hand vasthoudt. De fysiotherapeut geeft vervolgens axiale druk en devieert de pols naar ulnair, terwijl de pols naar dorsaal en palmair of bij roteren van de onderarm. Wanneer de patiënt tijdens het uitvoeren van de test pijn voelt of een klik of kraakgeluid voelt in het gebied van het triangulair fibrocartilage complex is de test positief.

Doel van de test:
Er zijn geen artikelen gevonden, waarin het doel van de Triangulair fibrocartilage complex test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

Bronnen:

  • David J. Magee. (2008). Orthopedic physical assessment (5th edition). St. Louis: Saunders Elsevier. Blz. 438
Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart