Knie  »  Clarke's sign  »  Sensitiviteit

Conclusie

Volgens het artikel van Doberstein (2008) heeft de clarke sign een sensitiviteit van 0.39. Echter als je in het artikel kijkt, hebben ze een patiëntenpopulatie van 106 patiënten met willekeurige knieklachten. Dit kan er voor zorgen, dat de testresultaten negatief beïnvloed worden door het aanwezig zijn van een andere aandoening, zoals bijvoorbeeld meniscusklachten of kruisbandletsel. Meer onderzoek is nodig, waarbij een patiëntengroep wordt onderzocht die symptomen heeft van patellofemorale klachten om een juiste conclusie te kunnen trekken met betrekking tot sensitiviteit.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Sensitiviteit
Doberstein, S. T., Romeyn, R. L., & Reineke, D. M. (2008). The diagnostic value of the clarke sign in assessing chondromalacia patella. Journal of Athletic Training, 43(2), 190-196Diagostic accuracy studyQUADAS 9/140.39
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart