Cervicale wervelkolom  »  ULTT A  »  Specificiteit

Conclusie

Conclusie

Er zijn verschillende manieren voor het uitvoeren van de ULTT testen en de ULTT testen worden voor verschillende aandoeningen toegepast. De gegevens die gebruikt zijn voor deze conclusie zijn alleen van toepassing voor een radiculopathie. Uit de gegevens blijkt dat de ULTT testen een bruikbare screeningstest zijn voor cervicale radiculopathie door de hoge sensitiviteit. Als een test een hoge sensitiviteit heeft wil dat zeggen dat de test bruikbaar is om een aandoening aan te tonen. Bij een radiculopathie is de zenuwwortel per definitie aangedaan. Hierdoor moet er altijd overleg zijn tussen de therapeut, huisarts en patiënt over de behandeling omdat de oorzaak van de compressie van de zenuwwortel niet met zekerheid te zeggen is. De ULTT testen hebben een lage specificiteit, dat wil zeggen dat bij een negatieve testuitslag niet met zekerheid gezegd kan worden of de patiënt de aandoening daadwerkelijk niet heeft. De verschillende studies geven verschillende conclusies over de betrouwbaarheid. Er kan dus niet met zekerheid een uitspraak gedaan worden over de inter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van de verschillende ULTT testen.


Discussie

Zoals in de gegevens is te zien, is er meer onderzoek gedaan naar ULTT1 en ULTT2B en minder naar ULTT2A en ULTT3. Om een betrouwbare uitspraak te doen over validiteit en betrouwbaarheid van de laatste twee testen is er dus nog meer onderzoek nodig.

Daarnaast dient er nog onderzoek gedaan te worden naar de intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van alle 4 de ULTT testen.

De scores van Nee et al.(2012)19, Wainner et. Al.(2003)5 , Rubinstein et al.(2007)4 zijn hetzelfde. Dit komt omdat Nee et al.(2012)19 en Rubinstein et al.(2007)4  de test resultaten van Wainner et. Al.(2003)5 gebruiken in hun reviews. Rubinstein et al.(2007)4 gebruikte nog een andere studie in zijn review naar de ULTT. Deze studie was niet relevant voor ons onderzoek en hebben we dus niet meegenomen in onze conclusie. Daarnaast gebruikte Nee et al.(2012)19 gegevens uit Schmid et al. (2009)17 voor de betrouwbaarheid. Hierdoor is er veel overeenstemming van testresultaten, dit komt dus omdat ze dezelfde resultaten hebben gebruikt. Er is gekozen de gebruikte artikelen uit de reviews wel mee te nemen om meer duidelijkheid te krijgen over welke uitvoering is gebruikt voor de ULTT. Dit is gedaan, omdat er binnen de literatuur verschillende manieren van uitvoering zijn, zoals er beschreven staat in het kopje 'beschrijving'. Daarnaast was er de vraag of de studies de ULTT gebruikte voor eenzelfde aandoening (cervicale radiculopathie).

Bertilson et al (2003)6 geeft geen beschrijving op welke manier de test is uitgevoerd. Er wordt wel aangegeven voor welke zenuw het is. Daarnaast gebruikt Bertilson et al (2003)6 voor de testen een fysiotherapeut en een dokter op het gebied van neuropathie. Dit kunnen redenen zijn waardoor de betrouwbaarheid afwijkt. Aangezien er niet met zekerheid gezegd kan worden welke wijze van uitvoering gebruikt is worden de gegevens uit deze studie niet meegenomen in de conclusie.

Ook zijn er erg veel studies gevonden die onderzoek doen naar de uitvoering van de test zelf of effecten van bepaalde manieren van uitvoeren. Zolang deze onderzoeken gaande zijn en er geen duidelijke conclusies zijn over de manier van uitvoeren van de test, met betrekking tot de aandoening of doelstelling van de test, kan er nog geen goede uitspraak gedaan worden over gegevens met betrekking tot validiteit en betrouwbaarheid. Met de gegevens die tot nu toe bekend zijn vanuit de wetenschappelijke studies is de test prima te gebruiken alleen dient de therapeut voorzichtig te zijn in zowel uitvoering als interpretatie van de test.

 

Referenties

4 S. Rubinstein et al. (2007) A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty, eur. Spine journal 2007 16:307-319

5 Robert S. Wainner et al. (2003) reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopaty, spine vol 28 No 1 pp. 52-62 2003

6 C. Bertilson et al. (2003) reliability of clinical test in the assessment of patients with neck/shoulder problems-impact of history. Spine vol 28 No. 19 pp 2222-2231

17 A.B. Schmid et. Al. (2009) Reliability of clinical tests to evaluate nerve function and mechanosensitivity of the upper limb peripheral nervous system. BMC musculoskeletal disorders 10 (11) : 1-9

19 R.J. Nee et. Al. (2012) The validity of the upper-limb neurodynamic tests for detecting peripheral neuropathic pain. Journal of orthopedic & sports physical therapy 42 (5) 413-424

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Specificiteit
4 S. Rubinstein et al. (2007) A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty, eur. Spine journal 2007 16:307-319Systematic reviewAMSTAR 11/110.22
19 R.J. Nee et. Al. (2012) The validity of the upper-limb neurodynamic tests for detecting peripheral neuropathic pain. Journal of orthopedic & sports physical therapy 42 (5) 413-424Systematic reviewAMSTAR 9/110.22
5 Robert S. Wainner et al. (2003) reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopaty, spine vol 28 No 1 pp. 52-62 2003Diagnostic accuracy studyQUADAS 11/140.22
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart