Cervicale wervelkolom  »  shoulder abduction test  »  Specificiteit

Conclusie

Conclusie
Er is één review beoordeeld op methodologische kwaliteit, aangezien alle drie de studies die er gevonden zijn ook in de review staan gebruiken wij de gegevens uit de review. Ook omdat de review een hoge methodologische kwaliteit heeft (AMSTAR 11/11). De drie studies zijn beoordeeld op methodologische kwaliteit om in kaart te brengen hoe betrouwbaar de gevonden gegevens zijn voor de conclusie.

Uit de gegevens blijkt dat de shoulder abduction test een hoge specificiteit heeft, dat wil zeggen dat bij een negatieve test uitslag de kans groot is dat er geen aandoening is. Door zijn lage sensitiviteit is een positieve testuitslag niet betrouwbaar om de aandoening aan te tonen. Uit de gegevens blijkt dat de interbeoordeelaars-betrouwbaaheid laag is. Over de intrabeoordelaars-betrouwbaarheid kan geen uitspraak gedaan worden op basis van deze gegevens.

Discussie
Davidson et al. (1981)4, heeft een lage QUADAS score, dat wil zeggen dat die studie van lage methodologische kwaliteit is,  de gegevens worden daardoor minder betrouwbaar dan de andere drie studies. Omdat Davidson et al. (1981)4 ook afwijkende gegevens heeft gevonden in zijn studie, worden deze gegevens niet mee genomen in de conclusie. Daarnaast beschrijft Davidson et al. (1981)4, dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de test, dit komt doordat de studie uit 1981 komt, en er voor die tijd waarschijnlijk geen onderzoek naar de test is gedaan.

De interbeoordelaars-betrouwbaarheid is alleen door Wainner et al. (2003)3 onderzocht, de intrabeoordelaars-betrouwbaarheid is door niet één van de studies onderzocht. Om een goede uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van de test is dus nog meer onderzoek nodig.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Specificiteit
2 S. Rubinstein et al. (2007) A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty, eur. Spine journal 2007 16:307-319.Systematic reviewAMSTAR 11/110.85-0.92
3Robert S. Wainner et al. (2003) reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopaty, spine vol 28 No 1 pp. 52-62 2003.Diagnostic accuracy studyQUADAS 11/140.92
1 Viikari-juntura et al.1989 Validity of clinical test in the diagnosis of root compression in cervical disc disease, Spine vol. 14 no. 3, march 1989.Diagnostic accuracy studyQUADAS 11/140.85
4 R. I. Davidson et al. (1981) the shoulder abduction test in de diagnosis of radicular pain in cervical extradural compressive monoradiculopathies, spine 6(5): 441-446Diagnostic accuracy studyQUADAS 11/14N.V.T. Zie discussie
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart