Schouder  »  Neer impingment  »  Intrabeoordelaars betrouwbaarheid

Conclusie

Tijdens het literatuuronderzoek is slechts één artikel gevonden dat een uitspraak doet over de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid (Johansson et al, 2009). Volgens dit artikel is er volledige overeenkomst tussen test en hertest. (Intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid 1.00). Dit artikel is doormiddel van de QUADAS niet te beoordelen op methodologische kwaliteit, er wordt namelijk geen gebruik gemaakt van een referentie standaard. Mede hierdoor kan de gegeven waarde in twijfel worden getrokken, verder onderzoek is geadviseerd om hier duidelijkheid over te krijgen.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Intrabeoordelaars betrouwbaarheid
Johansson, K., Ivarson, S. (2009). Intra- and interexaminer reliability of four manual shoulder maneuvers used to indentify subacromial pain. Manual therapy, 14, 231-239.Diagnostic accuracy studyQUADAS NB1.00
Johansson, K., Ivarson, S. (2009). Intra- and interexaminer reliability of four manual shoulder maneuvers used to indentify subacromial pain. Manual therapy, 14, 231-239.Diagnostic accuracy studyQUADAS NB1.00
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart