Schouder  »  IRRST  »  Specificiteit

Conclusie

Volgens het artikel dat d.m.v. de beoordelingslijst hoog scoort op methodologische kwaliteit blijkt dat de IRRST test niet alleen een goede sensitiviteit heeft, maar ook een zeer goede specificiteit om te differentiëren tussen een intern- en extern impingement. Deze uitspraak is echter gebaseerd op slechts één artikel (Zaslav 2001). Sterke punten van dit onderzoek waren een patiëntpopulatie van 110 personen (67 mannen en 48 vrouwen) en arthroscopie als referentie standaard. De arthroscopie is bij alle patiënten uitgevoerd door één chirurg. De vijf patiënten die zijn uitgevallen staan beschreven in het onderzoek, inclusief de reden waarom. Tevens zit er zeer weinig tijd (maximaal een week) tussen de onderzoekstesten en de arthroscopie.

Kortom, reeds benoemde argumenten geven aan dat het een kwalitatief artikel s. Ondanks dat er maar een artikel beschikbaar is, zijn de resultaten daarom wel van waarde.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Specificiteit
Zaslav, K.R., Richmond, M.D., Va. (2001). Internal rotation resistance strength test: a new diagnostic test to differentiate intra-articular pathology from outlet (neer)impingement syndrome in the shoulder. Journal of shoulder and elbow surgery, 10 (1), 23-27.Diagnostic accuracy studyQUADAS 10/140.96
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart