Schouder  »  Horizontal adduction  »  Specificiteit

Conclusie

Aan de hand van de beoordelingslijsten blijkt dat er twee artikelen zijn die hoog scoren op  methodologische kwaliteit. In beide artikelen worden waarden gegeven voor een goede specificiteit(resp.0.79-0.82). De gegeven waarden voor specificiteit zijn echter voor het uitsluiten van verschillende pathologiën. Er kan aan de hand van één waarde geen uitspraak gedaan worden over de specificiteit van deze test voor het uitsluiten van een bepaalde pathologie. Hiervoor is verder onderzoek geadviseerd. 

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Specificiteit
Chronopoulos, E., Kim, T.K., Park, H.B., Ashenbrenner, D., McFarland, E.G.(2004) Diagnostic value of physical tests for isolated chronic acromioclavicular lesions. American journal of sports medicine, 32(3), 655-661.Diagnostic accuracy studieQuadas 11/140.79
Park, H.B., Yakota, A., Gill, H.S. El Rassi, G., McFarland, E.G.(2005) Diagnostic accuracy of clinical tests for the different degrees of subacromial impingement syndrome. The Journal of bone and joint surgery. American volume, 87(7), 1446-1455.Diagnostic accuracy studyQuadas 10/14Subacromial impingement:0.82
Bursitis: 0.80
Park, H.B., Yakota, A., Gill, H.S. El Rassi, G., McFarland, E.G.(2005) Diagnostic accuracy of clinical tests for the different degrees of subacromial impingement syndrome. The Journal of bone and joint surgery. American volume, 87(7), 1446-1455.Diagnostic accuracy studyQudas 10/14Rotatorcuff partial tear: 0.79
Rotatorcuff full tear: 0.81
Caliş, M., Akgün, K., Birtane, M., Karacan, I., Caliş, H., Tüzün F. (2000). Diagnostic values of clinical diagnostic tests in subacromial impingement syndrome. Annals of the rheumatic diseases, 59 (1), 44-47.Diagnostic accuracy studyQuadas 9/140.28
----
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart