Achtergrond en uitleg

Klik in het linker menu op een regio om een overzicht van de meest gangbare tests in die regio te krijgen. Op eenvoudige wijze is per test te zien wat de wetenschappelijk evidentie is en hoe deze geinterpreteerd moet worden. Van iedere test zijn 1 of meerder beschrijvingen en filmpjes te zien. De zoekstrategie naar wetenschappelijke artikelen en conclusies wordt inzichtelijk gemaakt zodat u zelf kunt beoordelen of dit op een juiste wijze is gedaan. Bij ieder test wordt aangegeven wanneer voor het laatst literatuuronderzoek heeft plaats gevonden waarop de conclusies zijn gebaseerd.

Interpretatie van de kleuren:

GROEN = Er is sterk positief bewijs

ORANJE = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs

ROOD = Er is sterk negatief bewijs

De informatie op diagnostische tests wordt verzorgd door afstuderende fysiotherapeuten aan de opleiding Fysiotherapie van de HAN. Studenten doen in opdracht van Fysiostart literatuuronderzoek bij een aantal diagnostische tests, interpreteren deze en zorgen dat de informatie overzichtelijk op de site wordt weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart