Cervicale wervelkolom

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Cervicale radiculopathie
Spurling's (compression) test0,50-0,730,74-0,93Bekijk0,28-0,62BekijkLeesBekijkLees21-12-2012
(cervical) distraction test0,43-0,530,90-1,000,860,63-0,95BekijkLeesBekijkLees21-12-2012
ULTT A0,970,22Bekijk0,54-0,76BekijkLeesBekijkLees21-12-2012
ULTT B1BekijkBekijkBekijk0,46BekijkLeesBekijkLees21-12-2012
ULTT B20,720,33Bekijk0,44-0,83BekijkLeesBekijkLees21-12-2012
ULTT CBekijkBekijkBekijk0,36BekijkLeesBekijkLees21-12-2012
Cluster van Wainner (2/4 positief/negatief)0,390,56BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees21-12-2012
Cluster van Wainner (3/4 positief/negatief)0,390,94BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees21-12-2012
Cluster van Wainner (4/4 positief/negatief)0,240,99BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees21-12-2012
shoulder abduction test0,17-0,460,85-0,92Bekijk0,20BekijkLeesBekijkLees21-12-2012
Valsalva0,220,94Bekijk0,69BekijkLeesBekijkLees21-12-2012
Brachial plexus compression test (BPCT)BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees21-12-2012
vertebrobasilaire insufficiƫntie
Kleyn NieuwenhuyseBekijk0,67-1,00BekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees

zoekstrategie ULTT testen

Databanken

Gebruikte trefwoorden

Aantal hits

Relevante hits

Pubmed

ULTT

7

1

Upper limb tension test

162

-

Upper limb tension test AND validity

6

2

Upper limb tension test AND reliability

9

1

Upper limb tension test AND sensitivity

12

3

Upper limb tension test AND specificity

12

3

Upper limb tension test AND radiculopathy

4

2

Upper limb tension test AND radicular pain

2

-

Upper limb tension test AND nerve stretch

2

-

ULNT

4

3

Upper limb neurodynamic test

26

8

Test of Elvey

5

-

Reliability AND [cervical radiculopathy] AND clinical test

22

2

Cochrane

ULTT

-

-

Upper limb tension test

7

1

ULNT

-

-

Upper limb neurodynamic test

2

-

Upper limb nerve test

52

-

Upper limb nerve test AND sensitivity OR specificity

1

-

Upper limb nerve test AND reliability

1

-

Upper limb nerve test AND validity

1

-

Test of elvey

-

-

Pedro

ULTT

1

-

Upper limb tension test

5

-

ULNT

-

-

Upper limb neurodynamic test

3

-

Upper limb nerve test

6

-

Test of elvey

-

-

Medline

ULTT

3

1

Upper limb tension test

13

5

ULNT

4

3

Upper limb neurodynamic test

4

3

Upper limb nerve test

-

-

Test of elvey

2

-

 

De bovenstaande gebruikte zoekstrategie hebben, door het lezen van de titel en/of de abstract, de  volgende relevante studies opgeleverd:

 • S. Rubinstein et al. (2007) A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty, eur. Spine journal 2007 16:307-319 4
 • Robert S. Wainner et al. (2003) reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopaty, spine vol 28 No 1 pp. 52-62 20035
 • C. Bertilson et al. (2003) reliability of clinical test in the assessment of patients with neck/shoulder problems-impact of history. Spine vol 28 No. 19 pp 2222-22316
 • B. van der Heide. et al. (2001) Pain and muscular responses to a neural tissue provocation test in the upper limb. Manual therapy Vol.6 No. 3 pp 154-162.7
 • G.J. Kleinerensink et. al. (2000) upper limb tension tests as tools in the diagnosis of nerve and plexus lesions anatomical and biomechanical aspects. Clinical biomechanics Vol. 15 pp 9-148
 • J. Lewis et. al. (1998) changes in mechanical tension in the median nerve: possible implecations for the upperlimb tension test. Physiotherapy, Vol 84, No. 6 pp 254-26110
 • G. Oliver, A. Rushton (2011) A study to explore the reliability and precision of intra and inter-rater measures of ULNT1 on an asymptomatic polulation. Manual therapy, 16:203-20611
 • A. Jones, et. Al. (2005) The modic classification, inter- and intraobserver error in clinical practice. Spine, 30 (16) : 1867-186912
 • B. van der heide et. Al.(2001) pain and muscular responses to a neural tissue provocation test in the upper limb. Manual therapy, 6 (3) : 154-16213
 • Shacklock et. Al. (2005) Improving application of neurodynamic (neural tension) testing and treatments: A message to researchers and clinicals. Manual therapy, 10 : 175-179 14
 • C.M. Petersen et. Al. (2009) Upper limb neurodynamic test of the radial nerve: A study of responses in symptomatic and asymptomatic subjects. Journal of hand therapy. 22: 344-35415
 • C. Vanti et. Al. (2010)  The upper limb neurodynamic test 1: intra- and intertester reliability and the effect of several repetitions on pain and resistance. Journal of manipulative and physiological therapeutics Vol 33 (4) pp.292-29916
 • A.B. Schmid et. Al. (2009) Reliability of clinical tests to evaluate nerve function and mechanosensitivity of the upper limb peripheral nervous system. BMC musculoskeletal disorders 10 (11) : 1-917
 • T. van Hoof et. Al. (2012) asymmetry of the ULNT1 elbow extension range-of-montion in a healthy population: consequences for clinical practice  and research. Physical therapy in sport,  13: 141-14918
 • R.J. Nee et. Al. (2012) The validity of the upper-limb neurodynamic tests for detecting peripheral neuropathic pain. Journal of orthopedic & sports physical therapy 42 (5) 413-42419
 • R.J. Nee et. Al. (2010) Impact of order of movement on nerve strain and longitudinal excursion: A biomechanical study with implications for neurodynamic test sequencing. Manual therapy 15: 376-381.20
 • M. W. Coppieters (2002) Positioning in anesthesiology: Toward a better understanding of stretch-induced perioperative neuropathies, American society of anesthesiologists 97: 75-8121

De bovenstaande studies worden vervolgens beoordeeld op  methodologische kwaliteit. En aan de hand daarvan wordt er gekeken of we de gegevens uit de studies meenemen in de conclusie van de database.

Op basis van het beoordelen van de bovenstaande studies, zijn de onderstaande studies geëxcludeerd in ons onderzoek. 

 • Coppieters(2002)21: Deze studie was relevant gevonden op basis van de titel maar na zorgvuldig lezen bleek dit artikel toch niet bruikbaar in deze onderzoeksvraag. Het gaat hier om een onderzoek waarbij gekeken wordt naar vier variaties van de Brachial Plexus Tension Test in drie verschillende schouderposities. Zoals eerder in het verslag beschreven wordt er niet gekeken naar de alternatieve testvormen van de ULTT.
 • Lewis(1998)10: Deze studie is op  basis van het lage aantal proefpersonen (5) en het gebruik van overleden proefpersonen niet meegenomen in de conclusie. Daarnaast staan er verder ook geen gegevens over validiteit en betrouwbaarheid in waardoor dit artikel niet aansluit bij onze onderzoeksvraag.
 • Oliver(2010)11: Deze studie is niet meegenomen omdat het gaat over de betrouwbaarheid van het meten van het aantal graden elleboog extensie. Dit is een apart onderzoek en sluit niet aan bij de zoekvraag over de validiteit en betrouwbaarheid van de test zelf. Dit is weer een apart onderdeel binnen de test.
 • Petersen(2009)15: In deze studie wordt niet gesproken over validiteit en betrouwbaarheid maar er wordt gekeken of de radial-biased ULNT verschillen in reactie laat zien bij proefpersonen met symptomen en een positieve radial-biased ULNT en proefpersonen met symptomen en een negatieve radial-biased ULNT en proefpersonen zonder symptomen. Alle proefpersonen hadden a-specifieke cervicale en/of unilaterale pijn in de bovenste extremiteit en werden met elkaar vergeleken aan de hand van de radial-biased ULNT. Dit sluit niet aan bij de onderzoeksvraag.
 • Van der Heide(2001)7: In deze studie wordt niet gekeken naar betrouwbaarheid en validiteit van de test opzich. Wel word er wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van het bepalen van de elleboog ROM en de spieractiviteit van de biceps, triceps en trapezius. Dit is dus niet relevant voor het onderzoek.
 • Van Hoof(2012)18: In deze studie wordt gekeken naar het effect van verschillende variabelen met betrekking tot houding op de mate van de ROM van de elleboog extensie. Dit sluit niet aan bij de onderzoeksvraag.
 • Shacklock(2005)14: Dit is een editorial waarin een aantal sleutelbegrippen/zaken aangekaart worden waar de test in de toekomst verbeterd zouden kunnen worden of waar op gelet moet worden en meer onderzoek naar gedaan moet worden. Dit is dus geen studie en daarom niet relevant om mee te nemen in het onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid.
 • R.J. Nee (2010)20: Deze studie maakt gebruik van zeven overleden mensen. Ook wordt er in dit onderzoek niet gekeken naar de betrouwbaarheid van de test. maar naar de invloed van  de volgorde van bewegen op de spanning/rek van de zenuw en dit sluit niet aan op de onderzoeksvraag.
 • Jones (2005)12: De studie gaat over de lumbale wervelkolom, daarom is deze niet relevant gevonden voor het onderzoek
 • Vanti (2010)16: In deze studie wordt niet gekeken naar betrouwbaarheid van de ULTT testen op basis van het aantonen of uitsluiten van een aandoening, maar naar de betrouwbaarheid van het voelen van weerstand tijdens het testen (volgens Maitland). Daarnaast is gekeken of het aantal herhalingen van de test invloed heeft op de betrouwbaarheid van het bovengenoemde.
 • Kleinreinsink (1999)8:In deze studie worden zes armen van gebalsemde lichamen gebruikt. Ze hebben onderzoek gedaan naar de validiteit van de test. Aangezien de ‘patiënten’ niet overeenkomen met de patiënten in praktijk zijn de resultaten uit de studie niet bruikbaar voor het onderzoek.

Referenties

1 Internet geraadpleegd op 01-11-2012 van: https://online.han.nl/sites/8-HE-FYS-ALG/pcf/Praktische%20oefenopdrachten/Diagnosticeren/Schouder/Specifieke%20testen/163.%20Musculoskeletaal,%20Diagnosticeren,%20Schouder,%20Specifieke%20testen,%20ULTT%201.pdf

2 David J. Magee, orthopedic physical assessment, (5e druk) Saunders Elsevier, pag 164-167

3 Chad e. Cook, Eric J. Hegedus (2008), Orthopedic Physical examination tests. (2e druk), pearson.

4 S. Rubinstein et al. (2007) A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty, eur. Spine journal 2007 16:307-319 

5 Robert S. Wainner et al. (2003) reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopaty, spine vol 28 No 1 pp. 52-62 2003

6 C. Bertilson et al. (2003) reliability of clinical test in the assessment of patients with neck/shoulder problems-impact of history. Spine vol 28 No. 19 pp 2222-2231

7 B. van der Heide. (2001) Pain and muscular responses to a neural tissue provocation test in the upper limb. Manual therapy Vol.6 No. 3 pp 154-162.

8 G.J. Kleinerensink et. al. (2000) upper limb tension tests as tools in the diagnosis of nerve and plexus lesions anatomical and biomechanical aspects. Clinical biomechanics Vol. 15 pp 9-14

9 Butler DS (2000) The Sensitive Nervous System (1edruk) Adelaide: Noigroup publications.

10 J. Lewis et. al. (1998) changes in mechanical tension in the median nerve: possible implecations for the upperlimb tension test. Physiotherapy, Vol 84, No. 6 pp 254-2619

11 G. Oliver, A. Rushton (2011) A study to explore the reliability and precision of intra and inter-rater measures of ULNT1 on an asymptomatic polulation. Manual therapy, 16:203-206

12 A. Jones, et. Al. (2005) The modic classification, inter- and intraobserver error in clinical practice. Spine, 30 (16) : 1867-1869

13 B. van der heide et. Al.(2001) pain and muscular responses to a neural tissue provocation test in the upper limb. Manual therapy, 6 (3) : 154-162

14 Shacklock et. Al. (2005) Improving application of neurodynamic (neural tension) testing and treatments: A message to researchers and clinicals. Manual therapy, 10 : 175-179

15 C.M. Petersen et. Al. (2009) Upper limb neurodynamic test of the radial nerve: A study of responses in symptomatic and asymptomatic subjects. Journal of hand therapy. 22: 344-354

16 C. Vanti et. Al. (2010)  The upper limb neurodynamic test 1: intra- and intertester reliability and the effect of several repetitions on pain and resistance. Journal of manipulative and physiological therapeutics Vol 33 (4) pp.292-299

17 A.B. Schmid et. Al. (2009) Reliability of clinical tests to evaluate nerve function and mechanosensitivity of the upper limb peripheral nervous system. BMC musculoskeletal disorders 10 (11) : 1-9

18 T. van Hoof et. Al. (2012) asymmetry of the ULNT1 elbow extension range-of-montion in a healthy population: consequences for clinical practice  and research. Physical therapy in sport,  13: 141-149

19 R.J. Nee et. Al. (2012) The validity of the upper-limb neurodynamic tests for detecting peripheral neuropathic pain. Journal of orthopedic & sports physical therapy 42 (5) 413-424

20  R.J. Nee et. Al. (2010) Impact of order of movement on nerve strain and longitudinal excursion: A biomechanical study with implications for neurodynamic test sequencing. Manual therapy 15: 376-381.

21 M. W. Coppieters (2002) Positioning in anesthesiology: Toward a better understanding of stretch-induced perioperative neuropathies, American society of anesthesiologists 97: 75-81

 

Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart