Pols/Hand

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Carpaal tunnel syndroom
Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Reverse Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Tinel’s Sign at the WristBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Instabiliteit
Scaphoid Shift Test (Watson Test)BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Triangulair fibrocartilage complex load testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Thumb UCL Laxity Test BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Ziekte van De Quervain
Finkelstein TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees

Beschrijving uitvoering van de test:
De fysiotherapeut staat voor de patiënt en brengt beide polsen van de patiënt in maximale (palmair)flexie. Deze positie wordt voor één minuut aangehouden door beide polsen van de patiënt tegen elkaar aan te duwen. Wanneer de patiënt tintelingen in de duim, wijsvinger, middelvinger of laterale helft van de ringvinger voelt, is de test positief. Er is dan een indicatie voor een carpaal tunnel syndroom, dat wordt veroorzaakt door druk op de nervus medianus.

Doel van de test:
In de systematic review (MacDermid & Wessel, 2004) komt niet duidelijk naar voren of de Phalen’s test goed is in het aantonen of uitsluiten van het carpaal tunnel syndroom. In deze review neigt de test ernaar beter te zijn in het aantonen dan het uitsluiten van het carpaal tunnel syndroom. Deze review is beoordeeld met een 9 op de AMSTAR. Dit wil zeggen dat de review goed van kwaliteit is. Andere wetenschappelijke artikelen geven echter verschillende cijfers weer omtrent de sensitiviteit en specificiteit van deze test. Door de onderlinge verschillen, is het niet mogelijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Bronnen:

  • Cook, C. E., Hegedus, E. J. (2012). Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon. Upper Saddle River, New Jersy: Pearson . Chapter 8, 260
  • David J. Magee. (2008). Orthopedic physical assessment (5th edition). St. Louis: Saunders Elsevier. Blz. 442
Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart