Pols/Hand

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Carpaal tunnel syndroom
Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Reverse Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Tinel’s Sign at the WristBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Instabiliteit
Scaphoid Shift Test (Watson Test)BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Triangulair fibrocartilage complex load testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Thumb UCL Laxity Test BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Ziekte van De Quervain
Finkelstein TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees

Beschrijving uitvoering van de test:
De patiënt staat of zit en de fysiotherapeut brengt de pols van de patiënt in extensie, terwijl de patiënt wordt gevraagd om met dezelfde hand in de hand van de fysiotherapeut te grijpen. Vervolgens geeft de fysiotherapeut één minuut direct druk op de carpale tunnel. De patiënt staat of zit en plaatst beide handpalmen tegen elkaar. Beide handen worden door de patiënt naar de taille gebracht, terwijl de handpalmen één minuut tegen elkaar aan blijven door volledige extensie van beide polsen. Wanneer de test op deze manier wordt uitgevoerd, komt er echter niet zoveel druk op de carpaal tunnel te staan.
Beide testen zijn positief wanneer de testen dezelfde symptomen (tintelingen en gevoelloosheid) produceren als bij de Phalen’s test. Er is dan een indicatie voor een pathologie van de nervus medianus.

Doel van de test:
In de systematic review (Massy-Westropp, Grimmer & Bain, 2005) komt duidelijk naar voren dat de Reverse phalen’s test goed is in het aantonen van het carpaal tunnel syndroom. Deze review is beoordeeld met een 8 op de AMSTAR. Dit wil zeggen dat de review matig van kwaliteit is. Een ander wetenschappelijk artikel (El Miedany, Ashour, Youssef, Mehanna & Meky, 2008) geeft cijfers weer van de sensitiviteit en specificiteit voor zowel het carpaal tunnel syndroom als voor een tenosynovitis. Deze cijfers komen redelijk overeen met de systematic review, alleen scoren deze cijfers lager op de beoordeling. De onderlinge verschillen komen grotendeels overeen, maar door een beperkt aantal artikelen is het niet mogelijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Bronnen:

  • Cook, C. E., Hegedus, E. J. (2012). Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon. Upper Saddle River, New Jersy: Pearson . Chapter 8, 271
  • David J. Magee. (2008). Orthopedic physical assessment (5th edition). St. Louis: Saunders Elsevier. Blz. 442

 

Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart