Pols/Hand

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Carpaal tunnel syndroom
Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Reverse Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Tinel’s Sign at the WristBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Instabiliteit
Scaphoid Shift Test (Watson Test)BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Triangulair fibrocartilage complex load testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Thumb UCL Laxity Test BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Ziekte van De Quervain
Finkelstein TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees

Beschrijving uitvoering van de test:
De patiënt zit of staat en houdt zijn pols in een neutrale positie. De fysiotherapeut gebruikt zijn vinger of een reflex hamer om op de plek waar de nervus medianus de carpale tunnel naar binnen treedt te tikken. Een positieve test wordt veroorzaakt door tintelingen of paresthesieën in de duim, wijsvinger, middelvinger en laterale helft van de ringvinger. Tinel’s sign van de pols is een indicatie voor het carpaal tunnel syndroom. De tintelingen of paresthesie moeten gevoeld worden op het punt van drukken/tikken voor een positieve test. De test geeft een indicatie voor de mate van regeneratie van sensorische vezels van de nervus medianus. Het meest distale punt, waarbij een abnormale sensatie wordt gevoeld, representeert de limit van zenuw regeneratie.

Doel van de test:
In de systematic review (Massy-Westropp, Grimmer & Bain, 2005) komt naar voren dat de Tinel’s sign at the wrist goed is in het aantonen van het carpaal tunnel syndroom. Deze review is beoordeeld met een 9 op de AMSTAR. Dit wil zeggen dat de review goed van kwaliteit is. Een ander systematic review (Massy-Westropp, Grimmer & Bain, 2005)geeft juist aan dat de sensitiviteit hoger is. Deze review is echter beoordeeld met een 8 op de AMSTAR. Dat wil zeggen dat de review matig van kwaliteit is. Verder zijn er nog andere wetenschappelijke artikelen gevonden die echter geen eenduidige cijfers weergeven over de sensitiviteit en specificiteit van de Tinel’s sign at the wrist. Door de onderlinge verschillen, is het moeilijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Bronnen:

  • Cook, C. E., Hegedus, E. J. (2012). Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon. Upper Saddle River, New Jersy: Pearson . Chapter 8, 262
  • David J. Magee. (2008). Orthopedic physical assessment (5th edition). St. Louis: Saunders Elsevier. Blz. 441
Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart