Pols/Hand

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Carpaal tunnel syndroom
Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Reverse Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Tinel’s Sign at the WristBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Instabiliteit
Scaphoid Shift Test (Watson Test)BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Triangulair fibrocartilage complex load testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Thumb UCL Laxity Test BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Ziekte van De Quervain
Finkelstein TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees

Beschrijving uitvoering van de test:
De patiënt zit met de elleboog gerust op tafel en de onderarm in pronatie. De fysiotherapeut zit recht tegenover de patiënt. Met één hand brengt de fysiotherapeut de pols van de patiënt naar volledige ulnaire deviatie en minimale extensie, terwijl hij vasthoudt aan de metacarpales. De fysiotherapeut drukt de duim van de andere hand tegen het distale punt van het scaphoid aan de palmaire zijde om te voorkomen dat het scaphoid naar de handpalm toe beweegt, terwijl de vingers druk geven aan de dorsale zijde van de onderarm. Met de eerste hand devieert de fysiotherapeut devieert eerst naar radiaal en vervolgens buigt hij minimaal de hand van de patiënt, terwijl hij druk houdt op het scaphoid. Dit creëert een subluxatie stress, wanneer het scaphoid instabiel is. Wanneer het scaphoid (en lunatum) instabiel zijn, subluxeert of verplaatst het dorsale punt van het scaphoid naar de dorsale rand van de radius. Daardoor ervaart de patiënt, dat duidt op een positieve test. Als het scaphoid subluxeert met druk van de duim wanneer de duim is verplaatst, keert het scaphoid over het algemeen weer terug naar zijn normale positie met een ‘klik’. Wanneer de ligamenten intact zijn, beweegt het scaphoid normaal gesproken naar voren met de duim.

Doel van de test:
In het literatuuronderzoek is slechts één bruikbaar artikel (LaStayo & Howell, 1995) over de Scaphoid shift test gevonden.  In dit artikel komt naar voren dat de test neigt naar het uitsluiten van instabiliteit van het scaphoid. De cijfers omtrent specificiteit en sensitiviteit over deze test verschillen echter nauwelijks van elkaar en zijn ook matig, hoewel het artikel beoordeeld is met een score van 12 op de QUADAS. Dat wil zeggen dat het artikel goed van kwaliteit is. Aangezien het slechts één artikel betreft en de resultaten nauwelijks van elkaar verschillen, is het onmogelijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Bronnen:

  • Cook, C. E., Hegedus, E. J. (2012). Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon. Upper Saddle River, New Jersy: Pearson . Chapter 8, 251
  • David J. Magee. (2008). Orthopedic physical assessment (5th edition). St. Louis: Saunders Elsevier. Blz. 437
Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart