Pols/Hand

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Carpaal tunnel syndroom
Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Reverse Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Tinel’s Sign at the WristBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Instabiliteit
Scaphoid Shift Test (Watson Test)BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Triangulair fibrocartilage complex load testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Thumb UCL Laxity Test BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Ziekte van De Quervain
Finkelstein TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees

Beschrijving uitvoering van de test:
De patiënt zit, terwijl de fysiotherapeut met één hand de hand van de patiënt stabiliseert en met de andere hand de duim van de patiënt in extensie brengt. Terwijl de fysiotherapeut de duim in extensie houdt, gebruikt de fysiotherapeut de valgus stress voor het metacarpophalangeal gewricht om het ulnaire collateraal ligament en geassocieerde collateraal ligament  op spanning te brengen. Wanneer de valgus beweging groter is dan 30° tot 35° is een volledige ruptuur van het ulnaire collateraal ligament en geassocieerde collateraal ligamenten geïndiceerd. In dit geval moet de laxiteit groter zijn dan de onaangedane zijde (normale laxiteit bij extensie is ongeveer 15°), maar niet zoveel als bij een complete ruptuur. Om het collateraal ligament  geïsoleerd te testen, wordt het carpometacarpale gewricht in 30° flexie gebracht en een valgus stress gebruikt. Deze test wordt gebruikt voor een keepers of skiërs duim.

Doel van de test:
Er is één artikel (Heyerman et al.)in Cook (2012) gevonden, waarin naar voren komt dat de Thumb UCL laxity test kan worden gebruikt om een keepersduim of een skiërsduim uit te sluiten. Echter alleen de sensitiviteit wordt in Cook (2012)weergegeven. Zowel de specificiteit en de methodologische kwaliteit van het artikel zijn niet getest in het betreffende artikel. Bovendien kon het artikel niet fulltext op internet worden geopend. Het is daarom niet mogelijk om een goed onderbouwde en eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Bronnen:

  • David J. Magee. (2008). Orthopedic physical assessment (5th edition). St. Louis: Saunders Elsevier. Blz. 435
Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart