Pols/Hand

 = Er is sterk positief bewijs  = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs  = Er is sterk negatief bewijs
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur

Test Sensitiviteit Specificiteit Validiteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid Intrabeoordelaars betrouwbaarheid Beschrijving Beeld uitvoering Beeld positive test Zoek strategie Bijgewerkt
Carpaal tunnel syndroom
Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Reverse Phalen’s TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Tinel’s Sign at the WristBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Instabiliteit
Scaphoid Shift Test (Watson Test)BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Triangulair fibrocartilage complex load testBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Thumb UCL Laxity Test BekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees
Ziekte van De Quervain
Finkelstein TestBekijkBekijkBekijkBekijkBekijkLeesBekijkLees

Beschrijving uitvoering van de test:
De patiënt zit of staat en maakt een vuist met de duim in de vingers. De fysiotherapeut stabiliseert de onderarm en devieert de pols naar de ulnaire zijde. De test is positief wanneer de patiënt pijn ervaart ter hoogte van de pezen van de m. abductor pollicis longus en m. extensor pollicis brevis. Dit indiceert een paratenonitis van deze twee pezen. Aangezien deze test discomfort kan veroorzaken bij individuen zonder klachten, moet de fysiotherapeut de pijn vergelijken met de niet-aangedane zijde. Alleen wanneer de patiënten dezelfde klachten ervaart, kan de test als positief beschouwd worden.

Doel van de test:
Er is één artikel (Alexander et al., 2002) in Cook (2012) gevonden, waarin naar voren komt dat de Finkelstein test kan worden gebruikt om de Ziekte van De Quervain uit te sluiten. Het artikel is beoordeeld in Cook (2012) met een score van 9 op de QUADAS. Dat betekent dat het artikel matig van kwaliteit is. Het artikel kon echter niet in fulltext op internet geopend worden, waardoor het niet mogelijk is om een goed onderbouwde en eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Bronnen:

  • Alexander, D. R., Catalano, L. W., Barron, O. A., & Glickel, Z. S. (2002). The Extensor Pollicis Brevis Entrapment Test in the Treatment of de Quervain's Disease. J Hand Surg, 813-816.
Close
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart