Knie  »  McMurray test  »  Specificiteit

Conclusie

McMurray test is goed te gebruiken voor het uitsluiten van een meniscusletsel. De specificiteit is goed.
Voor de specificiteit worden waardens gegeven die reiken tussen de 0.57 en de 1.00. Pookaranjanamorakot (2004) en Jain (2009) hadden als inclusiecriteria gesteld dat de participanten die deelnamen aan het onderzoek een voorste kruisband ruptuur moesten hebben. In het artikel van Sae-Jung (2007) staat dat iedere patiënt met een willekeurig knie letsel mee mocht doen aan de studie. De McMurray is bedoeld om de meniscus te testen, dus letsel aan andere structuren van de knie kan van invloed zijn op het zuiver testen van de meniscus. Bij de systematic review van Scholten(2001) en Jackson(2003) is het van de bestudeerde artikelen die een redelijk sensitiviteit geven niet vermeld wat de patiëntenpopulatie was. Dit stond in de door Scholten(2001) gebruikte artikelen niet vermeld en bij Jackson(2003) werd hierover niks in de studie vermeld.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Specificiteit
Jackson, J. L., O'Malley, P. G., & Kroenke, K. (2003). Evaluation of acute knee pain in primary care. Annals of Internal Medicine, 139(7), 575-588.Systematic reviewAMSTAR 10/110.58 - 1.00
Scholten, R. J., Deville, W. L., Opstelten, W., Bijl, D., van der Plas, C. G., & Bou-ter, L. M. (2001). The accu-racy of physical diagnostic tests for assessing meniscal lesions of the knee: A meta-analysis. The Journal of Family Practice, 50(11), 938-944.Systematic reviewAMSTAR 9/11Totale: 0.57 - 0.96
Scholten, R. J., Deville, W. L., Opstelten, W., Bijl, D., van der Plas, C. G., & Bouter, L. M. (2001). The accuracy of physi-cal diagnostic tests for assess-ing meniscal lesions of the knee: A meta-analysis. The Journal of Family Practice, 50(11), 938-944.Systematic reviewAMSTAR 9/11Mediaal: 0.86 - 0.94
Scholten, R. J., Deville, W. L., Opstelten, W., Bijl, D., van der Plas, C. G., & Bouter, L. M. (2001). The accuracy of physi-cal diagnostic tests for assess-ing meniscal lesions of the knee: A meta-analysis. The Journal of Family Practice, 50(11), 938-944.Systematic reviewAMSTAR 9/11Lateraal 0.90 - 0.98
Malanga, G. A., Andrus, S., Nadler, S. F., & McLean, J. (2003). Physical examination of the knee: A review of the origi-nal test description and scientific validity of common orthopedic tests. Archives of Physical Me-dicine and Rehabilitation, 84(4), 592-603.Systematic reviewAMSTAR 9/110.77 - 0.98
Stratford, P. W., & Binkley, J. (1995). A re-view of the McMurray test: Definition, inter-pretation, and clinical usefulness. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 22(3), 116-120.Systematic reviewAMSTAR 2/110.91 - 0.95
Pookarnjanamorakot, C., Korsantirat, T., & Woratanarat, P. (2004). Meniscal lesions in the anterior cruciate insufficient knee: The accuracy of clinical evaluation. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet, 87(6), 618-623.Diagnostic accuracy studyQUADAS 10/140.92
Sae-Jung, S., Jirarattanaphochai, K., & Ben-jasil, T. (2007). KKU knee compression-rotation test for detection of meniscal tears: A comparative study of its diagnostic ac-curacy with McMurray test. Journal of the Medical Association of Thailand = Chot-maihet Thangphaet, 90(4), 718-723.Diagnostic accuracy studyQUADAS 10/14Totaal: 0.82
Sae-Jung, S., Jirarattanaphochai, K., & Ben-jasil, T. (2007). KKU knee compression-rotation test for detection of meniscal tears: A comparative study of its diagnostic ac-curacy with McMurray test. Journal of the Medical Association of Thailand = Chot-maihet Thangphaet, 90(4), 718-723.Diagnostic accuracy studyQUADAS 10/14Mediaal: 0.61
Sae-Jung, S., Jirarattanaphochai, K., & Ben-jasil, T. (2007). KKU knee compression-rotation test for detection of meniscal tears: A comparative study of its diagnostic ac-curacy with McMurray test. Journal of the Medical Association of Thailand = Chot-maihet Thangphaet, 90(4), 718-723.Diagnostic accuracy studyQUADAS 10/14Lateraal: 0.48
Jain, D. K., Amaravati, R., & Sharma, G. (2009). Evaluation of the clinical signs of an-terior cruciate ligament and meniscal injuries. Indian Journal of Orthopaedics, 43(4), 375-378.Diagnostic accuracy studyQUADAS 9/14Mediaal: 0.86
Jain, D. K., Amaravati, R., & Sharma, G. (2009). Evaluation of the clinical signs of an-terior cruciate ligament and meniscal injuries. Indian Journal of Orthopaedics, 43(4), 375-378.Diagnostic accuracy studyQUADAS 9/14Lateraal: 1.00
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart