Knie  »  Steinman’s tenderness test  »  Specificiteit

Conclusie

Volgens Pookarnjanamorakot (2004) heeft de Steinmann Test een specificiteit van 1.0. Het gaat om een variant van de originele Steinmann Test, namelijk de Steinmann I sign. Bij deze variant wordt ook rotatie uitgevoerd. Hierdoor kan de specificiteit uit het onderzoek van Pookarnjanamorakot (2004) verschillen met de specificiteit van de originele test, aangezien hier geen rotatie aan wordt toegevoegd en bij Steinmann I sign is dit wel het geval. Verder onderzoek is gewenst van de originele Steinmann Test.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Specificiteit
Pookarnjanamorakot, C., Korsantirat, T., & Woratanarat, P. (2004). Meniscal lesions in the anterior cruciate insufficient knee: The accuracy of clinical evaluation. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet, 87(6), 618-623.Diagnostic accuracy studyQUADAS 10/141.0
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart