Knie  »  Thessaly test 5ยบ  »  Specificiteit

Conclusie

De specificiteit is voor de Thessaly test in 5° onderzocht door Karachalios (2005) en Konan (2009). Hierbij scoort Karachalios(2005) erg hoog voor zowel de mediale meniscus als de laterale meniscus 0.96 respectievelijk 0.91. Daarentegen is de specificiteit die Konan (2009) heeft onderzocht 0.68 voor de mediale meniscus tegenover 0.89 voor de laterale meniscus. Over het algemeen is te zeggen dat de specificiteit voor zowel de mediale als de laterale meniscus goed is.
Bij de Thessaly in 20° is de range veel groter. Mirzatolooei (2009) heeft een algemene waarde voor zowel de mediale als de laterale meniscus en heeft hierbij een waarde van 0.40. Echter zijn bij deze studie alleen maar patiënten onderzocht die voorste kruisbandletsel hadden en eventueel meniscusletsel. De Thessaly test kan negatief beïnvloed zijn door het aanwezige kruisbandletsel, vandaar dat deze waarde niet betrouwbaar kan worden geacht voor het testen van zuiver de meniscus. Harrison(2009) heeft een algemene waarde van 0.98 voor de specificiteit, waarmee bijna met zekerheid kan worden gesteld dat wanneer deze test negatief is, er ook daadwerkelijk geen meniscusletsel is. Konan (2009) en Karachalios (2005) maken weer onderscheid voor de mediale meniscus en laterale meniscus. Karachalios (2005) geeft voor de mediale meniscus 0.97 en voor de laterale meniscus 0.96. Bij Konan (2009) zijn de waardes 0.67 en 0.95 voor respectievelijk de mediale en laterale meniscus. Hieruit is dus op te maken dat de specificiteit van de Thessaly test in 20° hoog is. Echter blijkt uit het onderzoek van Mirzatolooei(2009) dat wanneer er ook sprake is van kruisbandletsel, dat de specificiteit van de Thessaly test laag is. Wanneer ander letsel is uitgesloten, kan de Thessaly test dus goed gebruikt worden voor het uitsluiten van meniscusletsel.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Specificiteit
Karachalios, T., Hantes, M., Zibis, A. H., Zachos, V., Karantanas, A. H., & Malizos, K. N. (2005). Diagnostic accuracy of a new clinical test (the thessaly test) for early detection of meniscal tears. The Journal of Bone and Joint Surgery.American Volume, 87(5), 955-962Diagnostic accuracy studyQUADAS 13/14Mediaal 0.96
Karachalios, T., Hantes, M., Zibis, A. H., Zachos, V., Karantanas, A. H., & Malizos, K. N. (2005). Diagnostic accuracy of a new clinical test (the thessaly test) for early detection of meniscal tears. The Journal of Bone and Joint Surgery.American Volume, 87(5), 955-962Diagnostic accuracy studyQUADAS 13/14Lateraal 0.91
Konan, S., Rayan, F., & Haddad, F. S. (2009). Do physical diagnostic tests accurately detect meniscal tears? Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy : Official Journal of the ESSKA, 17(7), 806-811Diagnostic accuracy studyQUADAS 11/14Mediaal 0.96
Konan, S., Rayan, F., & Haddad, F. S. (2009). Do physical diagnostic tests accurately detect meniscal tears? Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy : Official Journal of the ESSKA, 17(7), 806-811Diagnostic accuracy studyQUADAS 11/14Lateraal 0.71
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart