Knie  »  Thessaly test 20ยบ  »  Validiteit

Conclusie

Er is een studie die de validiteit heeft onderzocht bij de Thessaly test in 5°, namelijk Konan (2009). Deze is voor de mediale meniscus 0.49 en voor de laterale meniscus 0.71. Hieruit blijkt dat de Thessaly test in 5° niet altijd test wat hij zou moeten testen, dit geldt voornamelijk voor de mediale meniscus. In 5° is het mogelijk dat met de Thessaly test niet alle meniscusletsels worden gediagnosticeerd.
Naar de Thessaly test in 20° is meer onderzoek gedaan. Karachalios (2005), die de test ontwikkelde (wat de betrouwbaarheid kan beïnvloeden), heeft deze opgesplitst voor de mediale meniscus (0.94) en de laterale meniscus (0.96). Konan (2009) heeft hiervoor andere waardes. Voor de mediale meniscus 0.61 en voor de laterale 0.80. Hierbij blijkt ook weer dat de Thessaly test voor de mediale meniscus minder betrouwbaar is dan voor de laterale meniscus en dat er letsels gemist zouden kunnen worden. Harrison (2009) heeft de Thessaly test alleen in 20° onderzocht en heeft een validiteit berekend voor deze test in zijn geheel en geen onderscheid gemaakt in mediaal en lateraal. Hij berekende een waarde van 0.86. Uit deze onderzoeken lijkt de Thessaly test in 5° minder valide dan dat de test in 20° wordt uitgevoerd. Ook is er een duidelijk verschil tussen de mediale meniscus en de laterale meniscus. Voor de laterale meniscus heeft de Thessaly test een goede validiteit, voor de mediale meniscus is de validiteit redelijk.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Validiteit
Karachalios, T., Hantes, M., Zibis, A. H., Zachos, V., Karantanas, A. H., & Malizos, K. N. (2005). Diagnostic accuracy of a new clinical test (the thessaly test) for early detection of meniscal tears. The Journal of Bone and Joint Surgery.American Volume, 87(5), 955-962Diagnostic accuracy studyQUADAS 13/14Mediaal 0.94
Karachalios, T., Hantes, M., Zibis, A. H., Zachos, V., Karantanas, A. H., & Malizos, K. N. (2005). Diagnostic accuracy of a new clinical test (the thessaly test) for early detection of meniscal tears. The Journal of Bone and Joint Surgery.American Volume, 87(5), 955-962Diagnostic accuracy studyQUADAS 13/14Lateraal 0.96
Konan, S., Rayan, F., & Haddad, F. S. (2009). Do physical diagnostic tests accurately detect meniscal tears? Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy : Official Journal of the ESSKA, 17(7), 806-811Diagnostic accuracy studyQUADAS 11/14Mediaal 0.61
Konan, S., Rayan, F., & Haddad, F. S. (2009). Do physical diagnostic tests accurately detect meniscal tears? Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy : Official Journal of the ESSKA, 17(7), 806-811Diagnostic accuracy studyQUADAS 11/14Lateraal 0.95
Harrison, B. K., Abell, B. E., & Gibson, T. W. (2009). The thessaly test for detection of meniscal tears: Validation of a new physical examination technique for primary care medicine. Clinical Journal of Sport Medicine : Official Journal of the Canadian Academy of Sport Medicine, 19(1), 9-12Diagnostic accuracy studyQUADAS 10/140.98
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart