Lumbale en thoracale wervel kolom  »  Active Straight Leg Raise Test  »  Validiteit

Conclusie

De Active Straight Leg Raise test is volgens Mens et al., 2002, een valide test. De onderzoekers hebben de relatie gemeten tussen ASLR en de Quebec Back Pain Disability Scale en laatst genoemde meetinstrument als referentie standaard gebruikt. Daaruit kwam een validiteit van 0.70.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Validiteit
Mens, J. M., Vleeming, A., Snijders, C. J., Koes, B. W., & Stam, H. J. (January 01, 2002). Validity of the active straight leg raise test for measuring disease severity in patients with posterior pelvic pain after pregnancy. Spine, 27, 2, 196-200.Diagnostic Accuracy StudyQUADAS 5 / 140.70
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart