Lumbale en thoracale wervel kolom  »  Active Straight Leg Raise Test  »  Interbeoordelaars betrouwbaarheid

Conclusie

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de active straight leg raise test werd in het onderzoek van Mens., et al (2002) vergeleken met pijnprovocatie bij staan, lopen, fietsen, zitten en liggen. De resultaten hierbij zijn hoog en varieren van 0.74 - 0.94. De methodologische kwaliteit van het artikel is daarentegen laag en daarom moet de therapeut zijn twijfels hebben bij het gebruiken van de test.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Interbeoordelaars betrouwbaarheid
Mens, J. M., Vleeming, A., Snijders, C. J., Koes, B. W., & Stam, H. J. (January 01, 2002). Validity of the active straight leg raise test for measuring disease severity in patients with posterior pelvic pain after pregnancy. Spine, 27, 2, 196-200.Diagnostic Accuracy StudyQUADAS 5 / 14staan(0.94)lopen (0.81)fietsen (0.77)zitten(0.85)liggen(0.74)
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart