Cervicale wervelkolom  »  (cervical) distraction test  »  Sensitiviteit

Conclusie

Conclusie
Uit de resultaten  kan de volgende conclusie getrokken worden: door de hoge specificiteit van de test is er bij een negatieve test uitslag een grote kans aanwezig, dat mensen zonder radiculopathie ook niet onterecht gediagnosticeerd worden met de distraction test.

Door de lage sensitiviteit is het moeilijk om bij een positieve uitslag van de test een uitspraak te doen of er radiculopathie aanwezig is. Door de goede methodologische kwaliteit van de gebruikte studies is het aannemelijk dat de gegevens van de studies over de testen betrouwbaar zijn. Ook heeft de inter-beoordelaars betrouwbaarheid een hoge score. Hierdoor is de kans groot dat de verschillende therapeuten dezelfde uitkomsten hebben bij het toepassen van de testen.

 Discussie
Uit de vier verschillende studies zijn geen grote verschillen te zien tussen waardes die naar voor komen uit de studies. Wel is opmerkelijk dat geen enkele studie de intra-beoordelaars betrouwbaar-heid beschreven heeft. Om hier een uitspraak over te doen is verder onderzoek noodzakelijk. Wel heeft elke studie duidelijk de uitvoering van de testen beschreven, hierdoor is de test eenvoudig te reproduceren. Door deze duidelijke beschrijving van de test is de kans groot dat de test op een standaard wijze word uitgevoerd door verschillende onderzoekers, waardoor de inter-beoordelaars betrouwbaarheid waarschijnlijk groter zal worden. Bij de geïncludeerde studies is er zowel een systematische review als de gerefereerde artikelen uit deze review beoordeeld en gebruikt in de studie. Dit is gedaan omdat er in de review geen duidelijke uitspraak is gedaan over de methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies. Voor de betrouwbaarheid van de gegevens zijn deze studies nog apart beoordeeld.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Sensitiviteit
3 S. Rubinstein et al. (2007) A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty, eur. Spine journal 2007 16:307-319Systematic reviewAMSTAR 11/110.44
4 Robert S. Wainner et al. (2003) reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopaty, spine vol 28 No 1 pp. 52-62 2003diagnostic accuracy studyQUADAS 11/140.44
2 Viikari-juntura et al.1989 Validity of clinical test in the diagnosis of root compression in cervical disc disease, Spine vol. 14 no. 3, march 1989.diagnostic accuracy studyQUADAS 11/140.43
5 C. Bertilson et al. (2003) reliability of clinical test in the assessment of patients with neck/shoulder problems-impact of history. Spine vol 28 No. 19 pp 2222-2231diagnostic accuracy studyQUADAS 11/140.47-0.53
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart