Cervicale wervelkolom  »  (cervical) distraction test  »  Validiteit

Conclusie

Conclusie

Door de hoge specificiteit van de test kan er geconcludeerd worden dat bij een negatieve test uitslag het zeer aannemelijk is dat de patiënt geen radiculopathie heeft. Door de lage sensitiviteit is het moeilijk om bij een positieve uitslag van de test een uitspraak te doen of er radiculopathie aanwezig is. Door de goede methodologische kwaliteit van de gebruikte studies is het aannemelijk dat de gegevens van de studies over de testen betrouwbaar zijn. Ook heeft de inter-beoordelaars betrouwbaarheid een hoge score. Hierdoor is de kans groot dat de verschillende therapeuten dezelfde uitkomsten hebben bij het toepassen van de testen.

 

Discussie Uit de vier verschillende studies zijn geen grote verschillen te zien tussen waardes die naar voor komen uit de studies. Wel is opmerkelijk dat geen enkele studie de intra-beoordelaars betrouwbaar-heid beschreven heeft. Om hier een uitspraak over te doen is verder onderzoek noodzakelijk. Wel heeft elke studie duidelijk de uitvoering van de testen beschreven, hierdoor is de test eenvoudig te reproduceren. Door deze duidelijke beschrijving van de test is de kans groot dat de test op een standaard wijze word uitgevoerd door verschillende onderzoekers, waardoor de inter-beoordelaars betrouwbaarheid groter waarschijnlijk groter zal worden. Bij de geïncludeerde studies is er zowel een systematische review als de gerefereerde artikelen uit deze review beoordeeld en gebruikt in de studie. Dit is gedaan omdat er in de review geen duidelijke uitspraak is gedaan over de methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies. Voor de betrouwbaarheid van de gegevens zijn deze studies nog apart beoordeeld.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Validiteit
5 C. Bertilson et al. (2003) reliability of clinical test in the assessment of patients with neck/shoulder problems-impact of history. Spine vol 28 No. 19 pp 2222-2231diagnostic accuracy studyQUADAS 11/140.82-0.90
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart