Cervicale wervelkolom  »  Cluster van Wainner (4/4 positief/negatief)  »  Validiteit

Conclusie

Conclusie

Het cluster is een clinical prediction rule voor cervicale radiculopathie, dat wil zeggen dat het een voorspellende waarde geeft voor de aanwezigheid van de ziekte. (niet te verwarren met sensitiviteit*) Volgens Wainner et al. (2003)1 de ‘post-test probability’ (PTP). Hiervoor zijn de volgende waardes gevonden in de studie:

  • 2/4 positief: PTP 21%
  • 3/4 positief: PTP 65%
  • 4/4 positief: PTP 90%

Hieronder een rekenvoorbeeld om het verschil van sensitiviteit (Sens) en PTP duidelijker te maken: TP= true positive = terecht positief = de positief geteste patiënten die ook daadwerkelijk de aandoening hebben (bijvoorbeeld 50 patiënten) TN= True negative= terecht negatief = de negatief geteste patiënten die ook daadwerkelijk de aandoening niet hebben (bijvoorbeeld 20 patiënten) FP= false positive = onterecht positief = de positief geteste patiënten die de aandoening niet blijken te hebben (bijvoorbeeld 20 patiënten) FN= false negative = ontereht negatief = de negatief geteste patiënten  die de aandoening wel blijken te hebben (bijvoorbeeld 10 patiënten)

Voorbeeld:
Sens=TP/(TP+FN) = 50/(50+10)= 0.83 of 83%

PTP= TP/(TP+FP) = 50/(50=20) = 0.71 of 71%

Kortom, bij PTP gaat het om de kans dat een positieve test uitslag ook betekend dat de aandoening aanwezig is. Sensitiviteit is de kans of een patiënt met een aandoening gediagnosticeerd wordt met de test, dus positief getest wordt.

Afgaande op bovenstaande gegevens kan er dus gezegd worden dat er bij 4 positieve testen bijna met zekerheid gezegd kan worden dat een aandoening aanwezig is (PTP 90%).

 

Discussie
Er is maar één artikel gevonden die uitspraak doet over het cluster. Dit is tevens de auteur die het cluster heeft ontwikkeld. Geen andere onderzoekers hebben het cluster onderzocht. Dit kan ervoor zorgen dat de gegevens niet betrouwbaar zijn. Aangezien de methodologische kwaliteit van de studie goed is kun je stellen dat het onderzoek op een correcte manier is uitgevoerd en de resultaten dus wel betrouwbaar zijn. Echter is er wel meer onderzoek voor nodig om hier zeker van te zijn en hier een goede uitspraak over te doen. Ook is de betrouwbaarheid van het cluster niet beschreven en is dus ook meer onderzoek voor nodig. Wel is eerder in dit document uitspraak gedaan over de  individuele testen m.u.v. rotation-test, maar de betrouwbaarheid binnen het cluster is dus niet bekend.

Referenties

1 Robert S. Wainner et al. (2003) reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopaty, spine vol 28 No 1 pp. 52-62 2003

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Validiteit
Geen studie bekend
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart