Cervicale wervelkolom  »  Kleyn Nieuwenhuyse  »  Specificiteit

Conclusie

Conclusie

Hieronder staan de gegevens over validiteit per artikel dat meegenomen is in de systematic review van Hutting et al.(2012)7 Deze gegevens zijn direct vanuit de review overgenomen.

De conclusie is overgenomen uit de review van Hutting et al (2012)7. Hieruit blijkt dat van de vier meegenomen studies, die allen van twijfelachtige methodologische kwaliteit zijn, de sensitiviteit enorm varieert maar over het algemeen erg laag is. Ook hebben de studies verschillende waardes voor de specificiteit gevonden, maar deze is over het algemeen vrij hoog. Als er naar de waardes in de tabel gekeken wordt, lijkt de test in principe goed bruikbaar om VBI-problematiek uit te sluiten bij een negatieve test uitslag. Maar door de lage methodologische kwaliteit van de studies en uiteenlopende waardes, dienen deze gegevens met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Discussie

In de discussie komen de hoofdpunten uit de review naar voren, en worden de verschillen tussen de studies in kaart gebracht. Doordat er maar vier studies in deze review meegenomen konden worden, met elk een twijfelachtige methodologische kwaliteit, is het niet mogelijk een duidelijke uitspraak te doen over de diagnostische bruikbaarheid van de test. De meeste artikelen die meegenomen zijn in deze review waren oudere artikelen, ook waren de selectie criteria van de uitvoering van de referentie standaard en de daadwerkelijke test niet altijd voldoende beschreven om de studie goed te kunnen reproduceren.  Zoals in bovenstaande tabel te zien is, toont de studie van Petersen et al (1996)8 aan dat de test met alleen rotatie een hogere sensitiviteit scoort als de andere studies. De vraag is echter hoe betrouwbaar deze gegevens zijn aangezien alle andere studies lager scoren en de methodologische kwaliteit van alle studies twijfelachtig is.

Pre-manipulatieve testen worden gebruikt als een toevoegende test in het diagnostische proces. Als er geen tekenen van VBI zijn of andere contra-indicaties voor manipulaties, dan wordt deze test uitgevoerd om vals-negatieve testresultaten eruit te filteren. Hierdoor zouden pre-manipulatieve testen hoog sensitief moeten zijn, maar uit deze systematische review blijkt dat deze test een lage sensitiviteit heeft.

Coté et al. (1996)6 heeft onderzoek gedaan naar een verminderde blood flow in relatie tot duizeligheid. Zoals eerder beschreven is dit maar een van de symptomen van VBI, dit kan dus invloed hebben op de gevonden waardes over validiteit.

Li et al. (1999)4 heeft gebruik gemaakt van overleden patiënten welke geen natuurlijke blood flow hebben wat ook invloed kan hebben op de gevonden waarden van validiteit.

Petersen et al. (1996)8 Sakaguchi et al. (2003)5 hebben in hun studie de test uitgevoerd met alleen rotatie in de nek. Aangezien dit niet volledig aansluit op de onderzoeksvraag wordt ook hier een vraagteken gezet bij de bruikbaarheid van deze gevonden gegevens.

Door de verschillende methodes die gebruikt werden in de studies en de twijfelachtige methodologische kwaliteit is het de vraag of deze gegevens bruikbaar zijn voor ons onderzoek.

Door het lage aantal studies, met een twijfelachtige methodologische kwaliteit kan er enkel geconcludeerd  worden dat deze test met voorzichtigheid benaderd dient te worden. Voor zover bekend is het op dit moment het beste middel om VBI-problematiek aan te tonen, echter dient de interpretatie hiervan met voorzichtigheid benaderd te worden omdat de gegevens niet betrouwbaar zijn. Om deze test echt bruikbaar te maken voor het aantonen, of uitsluiten van VBI-problematiek zal verder onderzoek noodzakelijk zijn.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Specificiteit
6 Coté et. Al. the validity of the extension-rotation test as a clinical screening procedure before neck manipulation: a secondary analysis. Journal of manipulative and physiological therapeutics 19 (3) 1-11Diagnostic accuracy studyQUADAS 8/1467-96 Uitvoering Extensie-rotatie met rotatie naar links
6 Coté et. Al. the validity of the extension-rotation test as a clinical screening procedure before neck manipulation: a secondary analysis. Journal of manipulative and physiological therapeutics 19 (3) 1-11Diagnostic accuracy studyQUADAS 8/140.49-0.81 Uitvoering Extensie-rotatie met rotatie naar rechts
5 Sakaguchi et. Al. (2003) mechanical compression of the extracranial vertebral artery during neck rotation. Neurology 2003 (61) 845-847Diagnostic accuracy studyQUADAS 7/140.97-0.99 Uitvoering Extensie-rotatie.
4 Li Yi-Kai et. Al. (1999) changes and implications of blood flow velocity of the vertebral artery during rotation and extension of the head. Journal of manipulative and physiological therapeutics 22(2) 91-95Diagagnostic accuracy studyQUADAS 6/140.75-1.00 Uitvoering Extensie-rotatie.
8 B. Petersen et al. (1996) Basilar artery blood flow during head rotation in vertebrobasilar ischemia. Acta Neurol Scand. 1996;94(294):301Diagnostic accuracy studyQUADAS 9/140.97-0.99 Uitvoering met alleen Rotatie.
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart