Pols/Hand  »  Phalen’s Test  »  Sensitiviteit

Conclusie

Het enige artikel die een voldoende scoort op methodologische kwaliteit is een systematic review (MacDermid, 2004). In deze review scoort de Phalen’s test op sensitiviteit gemiddeld 0.68. Het aantal onderzochte patiënten van alle gebruikte studies in de review samen is 3218. In het artikel wordt alleen niet aangegeven om welke samenstelling van patientenpopulaties het gaat.
Een recentere studie is die van Boland (2008). Deze scoort op methodologische kwaliteit goed en komt qua resultaten niet veel anders uit dan de review van MacDermid (2004) met een sensitiviteit van 0.64. Het onderzoek is alleen gedaan bij 43 patiënten die de symptomen van Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) hadden. Beide artikelen gebruiken de Phalen’s Test voor het diagnosticeren dan wel uitsluiten van een CTS.
El Miedany (2009) concludeert dat de Phalen’s test meer sensitief is voor de diagnose van tenosynovitis dan voor de diagnose van CTS, namelijk 0.92 bij tenosynovitis tegenover 0.47 bij CTS. In totaal zijn 127 patiënten met symptomen van een inklemming van de n. medialis gebruikt voor dit onderzoek.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Sensitiviteit
MacDermid, J. C., & Wessel, J. (2004). Clinical diagnosis of carpal tunnel syndrome: a systematic review. Journal of Hand Therapy , 309-319.Systematic reviewAMSTAR 9/110.68
Boland, R. A., & Kiernan, M. C. (2009). Assessing the accuracy of a combination of clinical tests for identifying carpal tunnel syndrome. Journal of Clinical Neuroscience , 929 - 933.Diagnostic accuracy studyQUADAS 10/140.64
El Miedany, Y., Ashour, S., Youssef, S., Mehanna, A., & Meky, F. A. (2008). Clinical Diagnosis of carpal tunnel syndrome Old tests-new concepts. Joint Bone Spine , 451-457.Diagnostic accuracy studyQUADAS 8/14CTS: 0.47
(Tenosynovitis: 0.92)
Lajoie, A. S., McCabe, S. J., Thomas, B., & Edgell, S. E. (2005). Determining the Sensitivity and Specificity of Common Diagnostic Tests for Carpal Tunnel Syndrome Using Latent Class Analysis. Plast. Reconstr. Surg. , 502-507.Diagnostic accuracy studyQUADAS 6/140.92
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart