Pols/Hand  »  Reverse Phalen’s Test  »  Sensitiviteit

Conclusie

In slechts één systematic review (Massy-Westropp, Grimmer, & Bain, 2005) wordt de Reverse Phalen’s test behandeld. Deze review scoort niet hoog op methodologische kwaliteit en ook de gebruikte studie in de review scoort niet hoog op de gebruikte beoordelingslijsten. In het artikel van El Miedany (2008) wordt bij het gebruik van de Reverse Phalen’s test onderscheid gemaakt tussen het diagnosticeren van Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) en het diagnosticeren van Tenosynovitis. De sensitiviteit bij de review van Massy-Westropp (2005) is 0.55 en dus niet hoog. Bij het artikel van El Miedany (2008) is deze voor CTS 0.42 en voor Tenosynovitis 0.75.
Uit deze cijfers kan dus geconcludeerd worden dat de Reverse Phalen’s test te gebruiken is voor het uitsluiten van Tenosynovitis. Daarbij moet echter wel vermeld worden dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden, omdat deze cijfers gebaseerd zijn op slechts twee studies die beide niet goed scoren op methodologische kwaliteit.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Sensitiviteit
Massy-Westropp, N., Grimmer, K., & Bain, G. (2005). A systematic review of the clinical diagnostic tests for carpal tunnel syndrome. J Hand Surg , 120-127.Systematic reviewAMSTAR 8/110.55
El Miedany, Y., Ashour, S., Youssef, S., Mehanna, A., & Meky, F. A. (2008). Clinical Diagnosis of carpal tunnel syndrome Old tests-new concepts. Joint Bone Spine , 451-457.Diagnostic accuracy studyQUADAS 8/14CTS: 0.42
(Tenosynovitis: 0.75)
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart