Pols/Hand  »  Tinel’s Sign at the Wrist  »  Sensitiviteit

Conclusie

In de literatuur zijn twee systematic reviews (Massy-Westropp, Grimmer, & Bain, 2005 en MacDermid & Wessel, 2004)gevonden die een voldoende scoren op methodologische kwaliteit. In de review van MacDermid (2004) scoort de Tinel’s sign op sensitiviteit 0.50. Het aantal onderzochte patiënten van alle gebruikte studies in de review samen is 2640. In het artikel wordt alleen niet aangegeven om welke samenstelling van patiëntenpopulatie het gaat.
In de review van Massy-Westropp (2005) is er in tegenstelling tot die van MacDermid (2004) geen berekening gemaakt om de gemiddelde sensitiviteit te berekenen. Massy-Westropp (2005) heeft alleen de uitkomsten van de artikelen opgenomen die een voldoende scoorden op hun beoordelingslijsten. Daar kwam een marge uit van een sensitiviteit tussen de 0.45-0.75.
Verder zijn er nog twee artikelen, die geen voldoende scoorden op methodologische kwaliteit.  El Miedany (2009) concludeerde dat de Tinel’s sign meer sensitief was voor de diagnose van tenosynovitis dan voor de diagnose van CTS, namelijk 0.46 bij tenosynovitis tegenover 0.30 bij CTS. In totaal 127 patiënten met symptomen van een inklemming van de n. medialis werden gebruikt voor dit onderzoek. Lajoie (2005) scoort verder erg hoog op sensitiviteit, namelijk 0.97. Bij dit onderzoek was echter onduidelijk of de behandelingen blind werden uitgevoerd. Ook was niet bekend of de referentiestandaard niet onafhankelijk van de interventie uitgevoerd.

Titel + Auteurs + Jaartal Soort artikel Methodologische kwaliteit Sensitiviteit
MacDermid, J. C., & Wessel, J. (2004). Clinical diagnosis of carpal tunnel syndrome: a systematic review. Journal of Hand Therapy , 309-319.Systematic reviewAMSTAR 9/110.50
Massy-Westropp, N., Grimmer, K., & Bain, G. (2005). A systematic review of the clinical diagnostic tests for carpal tunnel syndrome. J Hand Surg , 120-127.Systematic reviewAMSTAR 8/110.45 – 0.75
El Miedany, Y., Ashour, S., Youssef, S., Mehanna, A., & Meky, F. A. (2008). Clinical Diagnosis of carpal tunnel syndrome Old tests-new concepts. Joint Bone Spine , 451-457.Diagnostic accuracy studyQUADAS 8/14CTS: 0.30
(Tenosynovitis: 0.46)
Lajoie, A. S., McCabe, S. J., Thomas, B., & Edgell, S. E. (2005). Determining the Sensitivity and Specificity of Common Diagnostic Tests for Carpal Tunnel Syndrome Using Latent Class Analysis. Plast. Reconstr. Surg. , 502-507.Diagnostic systematic reviewQUADAS 6/140.97
Fysiostart informatie

copyright © 2015 fysiostart